“หม่าม้า”

สักครั้ง.. ที่สองมือนี้จะเขียนถึง “แม่” เคยมีคนๆหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตดิฉัน ตั้งคำถามกับดิฉันว่า  “ทำไม [Read more...]